MarvelousDEATH #10
rating: 0+x
baphomet_heykeli.jpg

AETHER-066.

Nesne Sınfı: NEGATIVE

İkincil Sınıf: Memetik Tehlike

Anomali Türü: Bilinçli Anomali

Muhafaza Prosedürleri: AETHER-066, Tesis Epsilon-017, ağır saklama alanı içerisinde yer alan 20x20x20m ölçülerine sahip bir alanın ortasında, 10x10x10 ölçülerine sahip ve yüksek seviye ses yalıtımlı madde ile kaplanmış, ayrı bir konteyner muhafaza alanı içerisinde saklanmalıdır.
Hiçbir personel, Anomali ile etkileşimde bulunmamalıdır ve alan içerisinde, kesinlikle herhangi bir optik cihaz yer almaz ve AETHER-066'nın muhafaza altında olduğu basınç sensörü modülleri aracılığı ile doğrulanır.

AETHER-066'nın bilişsel etkisine maruz kalan personel, derhal psikolojik gözetim altına alınmalıdır ve bilinç sağlığının düzeldiği rapor edilinceye dek görevinden feshedilmelidir. Anomalinin güvenlik ihlaline sebebiyet veren pesonel ise, derhal infaz edilecektir.

Açıklama: AETHER-066 kabaca, 1,2 ton ağırlığında, 5m (metre) yüksekliğinde ve oyma taş yöntemi ile yapılmış bir heykel olarak tanımlanır. Heykel, 14. yüzyıl başlarında Katolik Kilisesi tarafından aforoz edilen Tapınak Şovalyeleri Topluluğu tarafından tapılan keçi başlı ve kadın - erkek karışımı vücut karakteristiklerine sahip olan "Baphomet" veya "Bafomet" isimli şeytani figürü temsil etmektedir. Üzerinde, sanatçıya dair herhangi bir iz veya imza bulunmaz.
Anormal fenomenlerden biri olarak, heykelin yapısal karakteristikleri, etkileşimde bulunan şahsın dini inancına göre ufak değişiklik sergiler ve nesnenin düzensiz aralıklar ile terleme belirtileri sergilediği rapor edilmiştir.

Test sonuçları gösteriyor ki; AETHER-066 ile 1 saat veya daha uzun süre aynı ortam içerisinde bulunan veya göz teması kuran bireyler, mensup oldukları 3 semavi dinden birinin kutsal kitabının sözlerinin tersten okunmasını temsil eden işitsel halüsinasyon durumuna ve AETHER-066'dan uzaklaşması için güçlü bir dürtüye maruz kalır.
Etkileşim durumunun kesilmesinin ardından, şahıs uyku esnasında devamlı olarak AETHER-066 figürünü içeren şiddetli ve tekrar eden kabuslara maruz kalır ve kabuslar sonrasında, deneklerin bedeni üzerinde çeşitli morluk izleri oluşmaya başladığı görülmüştür. Zaman ile, kişinin psikolojisi üzerinde giderek artan travmatik bozukluklar ve AETHER-066'yı içeren görsel halüsinasyonlar ortaya çıkar.
Sürecin en sonunda, şahsın bilincini tamamen yitirmesi ve çoğunlukla kesici aletler aracılığı ile kendine zarar verme eğilimleri sergilemesinin yanı sıra, kendi kanının kullanımı ile yakınında bulunan zemin üzerine tanımlanamayan dile ait yazılarla birlikte, çeşitli Satanik sembolleri çizme çabasına bulunduğu gözlemlenir. Bu süreç çoğunlukla, şahsın kendi hayatını sonlandırması ile bitmektedir. Nadir durumlarda, psikolojik tedavi sonucunda kişilerin etkiden kurtulabildiği kayda geçmiştir.

AETHER-066'nın, bir bilince sahip olup olmadığı bilinmemektedir fakat araştırmacılar tarafından desteklenen görüş, bilinç sahibi bir anomali olduğu yönündedir ve bu sebep ile, bilinçli anomali olarak nitelendirilmiştir.

Eklenti (Keşif Dosyası): AETHER-066 Romanya, Baira Mare Şehri içerisinde yapılan bir kaçak define kazısı sırasında keşfedilmiş ve kaçak kazıcıların yakalanması sonrasında, Aetherium Kuruluşuna nakledilmiştir.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License