AETHER-097

Gözlem Kurulu Emri İle

Erişmeye çalıştığınız dosya, 4. Seviye güvenlik izin düzeyini şart koşmaktadır.

İzinsiz erişim yasaktır.
SCP-TR-097.jpg

SCP-TR-097, keşif ekibi tarafından alınan kare.

Muhafaza Prosedürleri: AETHER-097'nin bulunduğu lokasyon, sivil halkın erişimine açık bütün sanal haritalar üzerinde sansürlenmiştir. Alanın etrafı, yüksek voltaj barındıran teller ile kaplıdır ve uyarı tabelaları yerleştirilmesi ile beraber, Anomalinin hareketlerini gözlemlemek, AETHER-097-2 örneklerini imha etmek ve yetksiz girişlere müdahale etme amacı ile, Rena-039 tesisi inşa edilmiştir. Ayrıca, AETHER-097'nin bulunduğu alan üzerinde, helikopterler ve termal kameralı gözlem dronları ile rutin kontrol gerçekleştirilir, bölge etrafında toprağa gömülü amonyak sensörleri bulunur ve bölge üzerinde yetkisiz giriş yapan her sivil üzerinde, infaz protokolü uygulanır veya B sınıfı amnestik ilacına maruz bırakılarak hafızası silinir.

AETHER-097 Anomalisinin bulunduğu alana giriş yapacak olan her personel, A sınıfı hazmat koruyucu kıyafet giyime, AETHER-097-2 örneklerini etkisiz hale getirebilecek bir ateşli silah bulundurma ve etkileşim sonrası, kimyasal duş sterilizasyonundan geçme zorunluluğundadır.

AETHER-097 içerisinde, her üç (3) haftada bir (1) sefer olacak şekilde, kontrol amaçlı giriş yapılacak ve AETHER-097-3 kalıntıları temizlenmek ile birlikte, AETHER-097-2 örnekleri üzerinde zehirlenme benzeri ölümcül etkilere sebep olarak örnek sayısını büyük ölçüde azalttığı bilinen, KSI-298 adlı madde kapsüller halinde salınacaktır. Bu yöntem ile AETHER-097-2 sayısının kontrol altında tutulması umut edilir. Ele geçirilen AETHER-097-3 örnekleri, Tesis-019, Tesis-001, Alan-099 ve Alan-038 içerisine nakil edilmesi sonrasında, yüksek güvenliğe sahip laboratuvar ortamlarında saklanacaktır.

Açıklama: AETHER-097, Rusya, Petropavlovsk-Kamçatski, ████ bölgesinde yer alan, 1,23x1,12km ölçülerinde olduğu tahmin edilen, hava sıcaklığı, -12° ile -43°arasında değişen, büyük bölümü göl, nehir benzeri su kütleleri ve gayzerler barındıran, ormanlık bir alan olarak tanımlanır.

Alan üzerinde sıklıkla, çeşitli yerçekimi anomalilerine rastlanmaktadır. Ters etkili yokuşlar, eğiri büyüyen ağaçlar ve benzeri yerçekimsel fenomenler buna örnektir ve an itibari ile, bu durumun kaynağı belirlenememiştir.

AETHER-097 içerisinde bulunan canlılar, dünya üzerinde anormal olmayan hayvan ve bitki türleri ile büyük ölçüde benzerlik taşırlar. Buna karşın, bulunan hayvan yaşam formlarının neredeyse tamamı, fazladan uzuv ve organlar benzeri çeşitli anatomik orantısızlıklara sahiptirler ve türünün anormal olmayan örneklerinin aksine, saldırgan tavırlar sergilemektedirler. Alanda bulunan bitkiler ise, çoğunlukla Pinus (Çam Ağacı), Picea (Ladin), Pinus nigra (Karaçam) ve Pinus mugo (Dağ Çamı) türleri ile benzerlik taşır. Bulunan ağaçların her birinden, tüketilmesi veya vücut içerisine ulaşması durumunda kısa sürede ölüme sebep olabilecek, organik bileşenler içeren sıvılar salgılanmaktadır.

AETHER-097 içerisinde sıklıkla, boyutları 1,50 ile 1,90 arasında değişen, insansı yaşam formları görülmektedir (AETHER-092 olarak anılacak.). Bu örnekler, karada ve solungaç yapılı organları sayesinde suda solunum gerçekleştirebilmektedirler, folyo benzeri, oldukça yansıtıcı ve pullar ile kaplı bir deri yapısına sahiptirler, palet şekilli, perdeli ayakları bulunur, herhangi bir burun organları/duyuları bulunmaz ve çoğunlukla, Alan içerisinde bulunan göl benzeri su kütlelerinin içerisinde yaşamaktadırlar. Örnekler, körelmiş bir görme duyusuna sahiptirler. Fakat, şeffaf ve uzun göz kapakları sayesinde, su altında yeterli seviyede görebilmektedirler.
AETHER-097-2 örneklerinin etobur olduğu kesinleşmiştir. Sudan ayrılma sebepleri, çoğunlukla avlanma olarak bilinir. Ayrıca, türlerinin dışındaki tüm canlılık için yüksek tehlike arz ederler.

Örnekler avlanma metodu olarak sıklıkla, saldırmadan önce kurbanı boğazlarında bulunan, Stipendium ismi verilen bir organ sayesinde çıkardıkları, tiz bir ses dalgasına maruz bırakmaktadırlar. Yapılan testler içerisinde anlaşılana göre bu ses dalgası, kurban üzerinde paranoya, geçici görüş bulanıklığı, haptik ve kinestetik halüsniasyon, 10 (on) saniyeden uzun maruz kalma durumunda, iç kanamalar benzeri belirtilere sebebiyet vermektedir. Bu ses dalgasının sebep olduğu etkinin kaynağı, henüz tam olarak belirlenememiştir.

Alınan doku örneği üzerinde yapılan inceleme sonucunda, AETHER-097-2 örneklerinin, tam olarak on altı (16) sarmallı bir DNA yapısına sahip olduğu ve silikon tabanlı oldukları ortaya çıkmıştır. Örnekler, son derece hızlı üremektedir. Yapılan testlerde şimdiye dek kaydedilen en hızlı üreme, 2 haftalık bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşmiştir ve yavrunun sağlıklı olduğu rapor edilmiştir.

Alan üzerinde, özellikle sulak bölgeler içerisinde, yapısında bol miktarda mono-atomik altın ve iridyum bulunduran, cıvamsı renkli, petrolümsü bir madde bulunduğu ortaya çıkmıştır (AETHER-097-2 olarak anılacak.). Gerçekleştirilen araştırmalar ve incelemeler gösteriyor ki, AETHER-097-3, bir zekaya sahiptir ve kendi bilincine göre şekil alıp, yoğunluğunu büyük oranlarda değiştirebilir ve oldukça kıvrak şekilde hareket edebilmektedir.
Maddenin yok edilmesi, son derece güçtür ve en hızlı şekilde, yüksek ısılara maruz bırakma ile yok olduğu gözlemlenir. Ayrıca Maddenin, incelemeler sonucu AETHER-097-2 gibi, 16 sarmallı bir DNA'ya sahip olduğu ortaya çıkmıştır.

AETHER-097-3'ün insan veya hayvan türleri tarafından, ağız veya farklı yollar ile beden içerisine alınması durumuda, Maddeden yayılan "Nox-097" adı verilen mikrop, doğrudan kana karışmaya başlar.
İlk kırk sekiz (48) saat içerisinde herhangi bir etki gözlemlenmez. Sonrasında, deri altında "Morgellon Sendromu" ile benzerlik taşıyan, rahatsız edici semptomlar gözlemlenir.
Sonrasında ise, semptomlarda artış gerçekleşir ve çeşitli sklerotik (tıkayıcı) ve anevrizmatik (genişletici) damar rahatsızlıkları, iç kanamalar, anemi benzeri belirter görülür.
En sonunda AETHER-097-3, ağız, anüs ve göz çukurlarından dışarı çıkar ve yeniden bütün haline gelip, vücuttan ayrılır ve kurbanın yoğun fiziksel acı içeren ölümü gerçekleşir.
Bu süreç içerisinde, deneklerin psikolojisi üzerinde pek çok olumsuz değişiklik de gözlemlenir. Bu değişiklikler çoğunlukla, agresiflik, farkındalık kaybı ve sonrasında hatırlanmayan, uyurgezerlik, anlamsız konuşmalar ve saldırganlık olarak kayda geçmiştir.
AETHER-097-3 örneği kurbanın vücudundan ayrıldığında ise, yaklaşık 2,5 veya 3,4 kat arasında büyüme sergilediği gözlemlenir.

AETHER-097 içerisindeki pek çok hayvan ve özellikle AETHER-097-2 örnekleri, AETHER-097-3'ün etkisi altındadır ve Madde, doğal yaşama büyük zarar vermiştir. Alan içerisinde, kolaylıkla AETHER-097-3 tarafından öldürülen hayvan bedenlerine rastlanabilmektedir. Madde, çoğunlukla gayzer patlamaları ve akan nehirler benzeri yolar ile yayılmaktadır. Kısa süre içerisinde yayılımın artması durumunda, AETHER-097 içerisinde bulunan doğal yaşamın tamamen dengesizleşmesi ve sonlanması oldukça olası bir ihtimaldir.
Şimdiye dek, AETHER-097-3'ün kaynağı ile ilgili herhangi bilgiye rastlanılmamıştır.

AETHER-097, 1956 senesinde, 40 kişilik, Rus bir dağcı ekibinin konaklama bölgesi üzerinde gerçekleşen toplu ölümü sırasında alınan polis ihbarları sonrasında, ATF
Zeta-01 ("Biologic Horizon") bölgeye intikal etmiş ve AETHER-097’nin keşfi yapılmıştır.
Olay sonrasında, Kuruluş derhal araziyi satın almış, Alana giriş yapan yolların yönü değiştirilmiş ve yaşanan olaydan kurtulan dağcılara, B sınıfı amnestik ilacı verilmiştir.

Eklenti-01: 10/03/2005 tarihinde, AETHER-097 içerisinde temizlik ekibi tarafından yapılan giriş esnasında, ekip bulundukları yüzeyin altından "uğultu" benzeri seslerin işitildiğini rapor etmiştir. Seslerin takip edilmesi sonucunda ise, monolit bir kayanın üzerinde bulunan, 5,5 x 5,2m çapında ve derinliği ölçülemeyen bir çukura rastlanmıştır. Bölge kayıtları incelendiğinde, çukurun alanda bulunmadığı görülmektedir.

Sonrasında gerçekleştirilen keşif operasyonunda, çukurun derin noktasının AETHER-097'nin %35'lik bölümünü kaplayacak büyüklükte bir yer altı mağarasına açıldığı ortaya çıktı. Mağaranın içinin ise, tamamen tanımlanamayan bileşenler içeren bir su kütlesi ile kaplı olduğu ve duvarlar üzerinde, yüksek aşınma ve hasar sebebi ile tanımlanamayan bir dile ait olduğu varsayılan yazıt benzeri şekillerin yer aldığı rapor edilmiştir.
Ayrıca, mağara tavanında buz sarkıtına benzer halde şekil alan, katı AETHER-097 örneklerinin yer almaktadır.
Keşif sonrasında, ekip; 1 personel eksik halde geri dönmüştür ve gerçekleştirilen tüm aramalara rağmen, kayıp personel bulunamamıştır.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License