Arknos: Gerçek Ben
rating: 0+x

aetherium_questionmark.png

Fotoğraf, AETHER-021-Epilson Prosedürü nedeniyle kaldırılmıştır..

Aether:021 Erişim Seviyesi:10/08

Nesne Sınıfı: OBSCURE

Aetherium_varolussal_tehlike_Object_Logo.png Varoluşsal Tehlike Aetherium_nonstanmdart_spacetime_Object_Logo.png Standart Dışı Tehlike Aetherium_memetic_Object_Logo_brain.png Bilinçli Anomali

Muhafaza Prosedürleri: AETHER-021'in muhafazası, genişliği 17 metre uzunluğu 12 metre olan güçlendirilmiş titanyumdan yapılma olan bir alanda yapılmalıdır. Aether-021'nin muhafaza alanında hiç bir görüntüleme-kaydetme cihazı bulunmamalıdır. Bütün fotoğraf ve görüntü kayıtları yok edilmelidir. Muhafaza odasına, hiç bir olasılıkla bir personel girmemelidir. AETHER-021'nin bulunduğu muhafaza odasının bulunduğu mağara halka kapalıdır, AETHER-021'nin bulunmadığı mağaranın kısımlarının duvarları metaller ile güçlendirilmelidir ve bütün giriş-çıkışlar kapatılmalıdır. Mağaranın girişlerinin 330 metre önüne elektrikli metal teller çekilmelidir ve her girişin önünde en az iki (2) güvenlik görevlisi bulunmalıdır.

Açıklama: Açıklamayı Buraya Yazın

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License