Aether Taslak 087
rating: 0+x

Nesne: AETHER-087

Nesne Sınıfı: PROSTATİS

Özel Saklama Prosedürleri: AETHER-087, AETHER-091'in saklanması için kullanılmaktadır bu yüzden AETHER-087'yi saklamak için herhangi bir prosedür gerekmemektedir. Ancak AETHER-087'nin herhangi bir durum yüzünden saklanması gerekir ise, AETHER-087'nin tüm parçaları toplanarak tesis-██'de güvenli sınıf Aether saklama deposunda tutulacaktır, deponun önünde üç (3) tane X4 seviye personelin bulunması yeterlidir.

Açıklama: Şimdiye kadarki hiçbir girişim sonucunda, AETHER-087'ye herhangi kalıcı hasar verilememiştir. AETHER-087'nin üzerinde yapılan testlerin AETHER-087'nin tamamen demirden oluştuğunu gösterse dahi AETHER-087'ye günümüzdeki teknoloji ile kalıcı hasar verilememektedir, AETHER-087'nin her parçası bir (1) metre uzunluğunda ve on (10) santimetre kalınlığındadır. AETHER-087, bir uçak kazasında, uçağın teknik nedenlerle düşmesine rağmen dışının hiç bir hasar almaması ama içeri kısmının çok karışık bir durumda olması ve tüm yolcuların ölmesinden sonra Aetherium Enterprise'nin dikkatini çekmiş ve parçalar teker teker sökülerek tesis-██'ye getirilmiştir, olaya tanık olan tüm sivillere Amnestik uygulanmıştır.

Test Edilen Obje Testte Kullanılan Obje Sonuç
AETHER-087 Silah AETHER-087 parçasının üzerinde çizik bile oluşmamıştır.
AETHER-087 Kazma AETHER-087 parçasının üzerinde minik bir çizik oluştuğu görülmüş ancak bu çizgi kısa sürede kaybolmuştur.
AETHER-087 Ateş AETHER-087 parçasının üstünde yanık izleri oluşmuş ancak yanız izleri belli bir süre sonra kaybolmuştur.
AETHER-087 Lav AETHER-087 parçası eriyormuş gibi gözükmesine rağmen tam parça kalmıştır.
AETHER-087 AETHER-037 AETHER-087 parçasının üstünde bir delik oluşmuş ancak bu delik bir kaç dakika içerisinde kaybolmuştur.
AETHER-087 El bombası AETHER-087 parçasına etki etmemiştir.
AETHER-087 AETHER-090 AETHER-090'ın oluşturduğu gölden su örneği alınmış ve AETHER-087 parçası su örneğinin içine koyulmuştur, AETHER-087 parçasına hiç bir etkisi olmamıştır. Test sonrası su örneği AETHER-090'ın oluşturduğu göle yeniden dökülmüştür.
AETHER-087 Füze AETHER-087 parçası, tesis-██'nin açık hava sağasına koyulmuş ve üstüne füze atılmıştır. AETHER-087'nin üstünde çizik bile oluşmamıştır.
AETHER-087 AETHER-091 AETHER-087 parçası AETHER-091'in odasına koyulmuştur. AETHER-091, AETHER-087 parçasına hiç bir etkide bulunamamıştır.

Not: AETHER-087'nin üzerinde yapılacak testlerin zahmetli ve yeterli bütçenin sınırını açmasından kaynaklı olarak, 22/20/20 tarihinde testler durdurulmuş ve parçaların neredeyse tamamı AETHER-091'in güvenlik odasında kullanılmıştır. AETHER-087'nin parçaları Aetherium Enterprise'a aittir ve hiç bir şekilde herhangi bir çalışan parçaları kendi amaçları çıkarında kullanamaz, kullanmaya çalışan personel infaz edilecektir.
-Tesis Yöneticisi

[UYARI: Daha fazla erişim için X5 seviye veya üstü gerekmektedir]

Önemli Belge: AETHER-087 parçaları kalıcı hasar alabilmektedir, bu hasarın sağlanması için AETHER-087'nin herhangi bir parçası başka bir parçaya hasar verebilecek bir konuma getirilmesi gerekmektedir. AETHER-087, ileri gelecekte herhangi bir durum ortaya çıkar ise önemli Aetherium Enterprise tesislerine güvenlik amaçlı dağıtılacaktır. Umarız ki böyle bir şeye gerek kalmaz.
-X6 seviye personel

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License