Aykm Taslak 031
UWItvO.jpg

AYKM-031'in görünümü.

rating: 0+x

Nesne:AYKM-031

Nesne Sınıfı: Negative

Muhafaza Prosedürleri: AYKM-031 bir muzdur. AYKM-031'in şu ana kadar otuz beş (35) örneği bulunmuştur, tüm AKM-031 örnekleri bir depoda tutulmalıdır, deponun önünde iki (2) X4 seviye personel nöbet tutmalıdır, AYKM-031 deneyler dışında yenmemelidir.

Açıklama: AYKM-031'i yiyen kişiler bir kadın figürü görmektedir, kadın figürüne AYKM-031-1 adı koyulmuştur. AYKM-031 yenilince bir kadın figürü çıkmaktadır, çıkan kadın figürü AYKM-031 i yiyen kişiye doğru yürümekte ve üstünü soymaktadır, bu durumun ardından AYKM-031-1 ile muzu yiyen şahıs müstehcen hareketlerde bulunmaktadır. AYKM-031 için istenen tüm deneyler ve test izinleri 01.██.██ tarihinden beri üst kuruluş tarafından reddedilmekte ve kabul edilmemektedir. Daha fazla bilgi için Ek Belge 1A'ya bakınız.

Ek Belge 1A;

Ek Dosya 1-A AYKM-031 yenildiğinde ortaya çıkan kadın figürü için yapılan test üst kuruluş tarafından 10.12.██ tarihinden itibaren bitirilmiştir. 10.12.██
Ek Dosya 1-B AYKM-031 hakkında yapılan DNA araştırması üst kuruluş tarafından 15.12.██ tarihinden itibaren bitirilmiştir. 15.12.██
Ek Dosya 2-A AYKM-031 örneklerinden beş (5) tanesi çalınmıştır olay hakkında soruşturma başlatılmıştır. 31.12.██
Ek Dosya 2-B AYKM-031 örneklerinin çalınması olayında suçlu bulunan ve suçunu kabul eden X3 seviye personel, X2 seviye personele düşürülmüştür 01.01.██
Ek Dosya 3-A AYKM-031 örneklerinin daha fazla müstehcen durumlar amaçlı yenmemesi için giriş izni seviyesi arttırılmıştır. 02.01.██

Deney Raporları 1A;

Deney Raporu 1-A Bir (1) X2 seviye personele AYKM-031 yedirilmiştir sonuç: X2 seviye personel yaşadıklarından sonra hücresinde ölü bulunmuştur. 05.██.██
Deney Raporu 1-B Bir (1) X2 seviye personele AYKM-031 yedirilmiştir sonuç: X2 seviye personel durumdan zevk almıştır. 06.██.██
Deney Raporu 2-A İki (2) X2 seviye personele AYKM-031 yedirilmiştir sonuç: X2 seviye personel arasında müstehcen durumlar yaşanmış ve ikisi de durumdan zevk almıştır. 09.██.██
Deney Raporu 2-B Bir (1) vahşi hayvana AYKM-031 yedirilmiştir sonuç: vahşi hayvan yaşadıklarından sonra gözlerini tırmalamaya başlamıştır. 15.██.██
Deney Raporu 3-A Bir (1) vahşi hayvana AYKM-031 yedirilmiştir sonuç: vahşi hayvan durumdan zevk almış ve yaşadıklarından sonra müstehcen hareketler sergilemeye devam etmiştir. 17.██.██

Dr. J. S.'nin önerisi;
"AYKM-031 için önlem arttırılmalı ve testler durdurulmalı çünkü az sayıda bulunuyor ve bu gidişle bir daha göremeyeceğiz."

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License