Arknos:500-yarışması

image0_1.png

"Aether-500 Pasif halde iken.".

Aether:500 Erişim Seviyesi:10/4
Nesne Sınıfı: OBSCURE

Muhafaza Prosedürleri: Aether 500, kendisinin gerçek sandığı fakat aslında yapay olarak oluşturulmuş minik bir cep evrende tutulmalıdır, bu cep evren yapay bir dünya ve yapay gezegenler gibi unsurlar bulundurmalı ve gerçek evrene benzemelidir, evrende yapay olarak oluşturulmuş insan figürleri ve hayvanlar , binalar ve benzeri şeyler dışında gerçek dünyadan hiç bir şey bulunmamalıdır. Cep evrene sadece yetkililerin görevlendirdiği, özel olarak seçilmiş operatörler giriş yapabilir. Aether-500 eğer cep evrenden kaçmayı başarırsa, olası bir dünya/evren sonu senaryosu oluşabileceğinden dolayı Aether-500 hakkındaki araştırmalara evrene uyum sağlayana kadar ara verilmiştir. Bu cep evren, Aether-BİP tarafından oluşturulmuş, dünyanın içinde bulunduğu güneş sistemini ve içinde olduğu galaksiyi birebir kopyalayıp Aether-500'ün kendisini özgür sanması yüzüne oluşturulmuştur. Aether-500'in içinde olduğu evrende ona karşı tehlike yaratabilecek her hangi bir kurum kuruluş yada güç yoktur, buna devletler vesairede dahildir, Aether-500'ün olduğu evrende tek bir din bulunmaktadır bu dini inanca göre Aether-500 tek tanrı ve yaratıcı insanlarda onun itaatkar çocukları ve torunlarıdır ayrıca bütün insanlığın Aether-500 den türediğini, insanları ve hayvanları kendi elleriyle özel bir şekilde yarattığı ve bunun değerinin bilinmesi gerektiği, Aether-500'ün ölümsüz ve 9 milyar yaşında olduğu gibi bilgiler kabul görmekte ve başka bir din bulunmamakta ayrıca Aether-500 ne derse onu yapan halk ve ona karşı çıkmayan bir insanlık var.

Açıklama: Aether-500, 2 tane uzay ve zaman algısının ötesinde olan tanımlanamayan üstün yaşam formlarıdır, bu yaşam formları kendi iradelerine sahip fakat zekasız kendi iş güdülerine göre hareket eden büyük ihtimal bir koloniye dahil olan canlılardan birileri olduğu düşünülüyor. Aether-500 ilk olarak Rusyanın bip şehrinde net bir şekilde gözlemlenmiştir. Anomaliler, fazla tehlike farz ettikleri için cep bir evrene taşınmışlardır ve bu cep evrende onların hakkında bilgi toplamak amacıyla sahte şeyler oluşturulmuştur. Canlıların konuşma ve duygu gibi özelliklerinin olmadığı gözlemlenmiş ve tescillenmiştir. Aether-500 cep evrene uyum sürecinde bulunmakta ve bu uyum süreci bitene kadar herhangi bir kişinin onu görmesi yada evrenine giriş yapması yasaktır. Aether-500 şuana kadar hiç bir şekilde konuşma, işaret dili yada iletişim için gereken her hangi bir şey yapmadı, anomalilerin telepati yoluyla konuştuğu veya arılara benzer şekilde bir etkileşim/konuşma sistemleri olduğu düşünülüyor. Aether-500'ün bir kozmik varlık olduğu ve güneş sistemimiz gibi oluşumları kendisinin yaptığı veya kontrol ettiği düşünülmektedir. Anomali, evrenin her hangi bir yerine saliseler içinde gidebilmekte ve sürekli yer değiştirmektedir, bu hareketleri cep evrende biraz kısıtlanmıştır. Aether-500'nin başka bir boyut/evren/gerçeklikten geldiği kanıtlanmış bir gerçektir.

Dini Prosedür: Aether-500'ü temel alan dine ARARLA denir. Aether-500 dinine göre tek bir tanrı vardır ve bu tanrı Aether-500'dür, din mensuplarına ve Aether-500'ün gönderdiği kutsal yazı tabletlerine göre gerçekliğin başından beri var olan varlığa karşı çıkmanın cezası vahşice katledilmek ve kanının adak olması ve kıyametin geciktirilmesi için tanrıya adanmasıdır. Cep evrenin kıyamet zamanı uzak bir tarihi göstermediği ve araştırmaların uzun süreceği düşünüldüğü için her hafta Aether-500'ün cep evrenine her ayda bir karşı çıkan bir grup ז Zayin personel gönderilmelidir, her ay gönderilen bu grup personeller sayesinde evrende kıyamet 3 ay boyunca ertelenir. Aether-500'ün dini dışında bir din oluşursa ve bu yayılırsa AETHER-500-J protokolü başlatılmalıdır ve bu dine mensup olan kişiler1 o evrende bulunup öldürülmelidir daha fazla bilgi için AETHER-500-EK-BELGE-J'ye bakınız.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License