Arknos:02

aetherium_questionmark.png

[Fotoğraf (Silindi) Protokolü kapsamında silinmiştir].

Aether:002 Erişim Seviyesi:10/06

Nesne Sınıfı: PASSİVE

Biologic Biyolojik Tehdit objesel_anomali.png Objesel Anomali

Saklama Prosedürleri: Aether-002 Tesis-(Silindi)'de tutulmaktadır. Aether-002, saat 9 A.M ile saat 7 P.M arası ortak personel alanlarına erişebilir. Bu saatler dahilinde herhangi bir personel veya anomali ile teması yasaktır. Bu saat diliminde sadece belirli yerlerde bulunmalıdır, herhangi başka bir yere girmesi durumunda 3 ay hücre hapsine maruz bırakılmalıdır. Aether-002 kafeterya, toilet ve benzeri noktaları gezebilir ve kullanabilir. Fakat bu alanlar personel kullanımına açılmadan önce incelenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

Aether-002, güçlendirilmiş cam duvarlarla çevrili standart bir muhafaza hücresinde tutulmalıdır. Aether-002 ye sınırsız su kaynağına ilave olarak 2 öğün yemek ve 1 yarım öğün atıştırmalık verilmelidir. Ana yemekler sağlıklı olmasıyla herhangi bir yemek olabilir fakat, yarım öğünler sadece meyve ve sebzelerden ibaret olmalıdır. Aether-002 ile test yapılması yasaklanmıştır. Aether-002'nin hücresine her ayda en fazla 2 kez olmak şartıyla araştırmacı personellerin röportaj yapması zorunludur.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License