alkatraz_200 #7 - "Düş Metamfetaminleri"
rating: 0+x

Crystal_Meth.jpg

AETHER-011, paketten çıkarıldığında çekilmiş bir görüntüsü.

Aether:011 Erişim Seviyesi:10/05

Nesne Sınıfı: PASSİVE

Aetherium_memetic_Object_Logo.png Memetik Tehlike objesel_anomali.png Objesel Anomali

Muhafaza Prosedürleri: Bir satış yaşandığında, anında ATF birlikleri tarafından olay kontrol altına alınacaktır. Memetik maddelerin kullanımı ile örnekleri satın alan şahsın hafızası silinecektir. AETHER-011 örnekleri, standart bir muhafaza odasında, paketler içerisinde muhafaza edilmelidir. Maddeler sadece test amaçlı kullanılmalı ve testler X5 Seviye güvenlik izin düzeyine sahip personel tarafından onaylanmalıdır. Maddelerin izinsiz kullanılması durumunda, şahıs idam edilecektir veya rütbesi düşürülecektir.

Açıklama: AETHER-011, metamfetamin kristallerine benzeyen maddelerdir ve çalışma prensiplerinin objenin diğer standart örneklerinden herhangi bir farkı bulunmaz. AETHER-011 örnekleri, "Jawbreakers" adlı bir grup tarafından üretilip, satışa sunulmaktadır.

AETHER-011 örnekleri herhangi bir yolla (tüttürmek vb.) kullanılması durumunda, şahsın anda hayal ettiği herhangi bir şey fiziksel form alır. Bu gerçekleşen hayaller AETHER-011-2 olarak adlandırılmıştır. AETHER-011-2 örnekleri, oluşturuldukları amaçları yerine getirir. AETHER-011-2 örnekleri, dozda olan şahıstan 5 metreden fazla uzaklaşamazlar. AETHER-011-2 örnekleri, dozun etkileri hala var iken, hiçbir şekilde yok edilemezler (Ek-011-I'ya bakınız). AETHER-011-2 örnekleri genellikle pasiftir ve insanlara saldırmazlar, ancak şahsın hayaline göre farklı davranışlar gösterdikleri gözlemlenmiştir ve bazı AETHER-011-2 örneklerinin düşmancıl tavırlar sergilediği rapor edilmiştir (Ek-011-II'ya bakınız). Dozun sonlanması durumunda, AETHER-011-2 örnekleri ortadan kaybolacaktır.

Dozun sonlanması durumunda şahıs, bir memetik etki yaşayacaktır. Bu memetik etki içerisinde şahıs, daha fazla AETHER-011 kullanmak isteyecektir. Şahıs bu memetik etki içerisinde kendilerini kontrol edemez ve bulabildiği AETHER-011 örneklerini anında kullanmaya çalışacaklardır. Eğer daha fazla madde kullanılmazsa, memetik etki bir gün içerisinde sonlanır. Maddenin aşırı kullanılması durumunda, şahsın zihinsel bozukluklar yaşadığı gözlemlenmiştir.

Ek-011-I: ██.██.████ tarihinde, test amaçlı, ateşli silahlar kullanılarak bir AETHER-011-2 örneği yok edilmeye çalışılmıştır. Mermiler AETHER-011-2 örneğinin içerisinden geçmiştir ve AETHER-011-2 örneği zarar almamıştır.

Ek-011-II: ██.██.████ tarihinde, bir test sırasında, AETHER-011-2 örneği aniden düşmancıl tavırlar sergilemeye başlamıştır. AETHER-011-2 örneği, dozda olan şahıs dışında, oda içerisindeki tüm personele saldırmıştır. Olayda kimse ağır yaralanmamıştır.

Ek-011-III: ██.██.████ tarihinde, AETHER-011 örneklerinin, karanlık ağda bulunan bir web sitesinde satıldığı rapor edilmiştir. Web Sitesi, kuruluş tarafından kapatılmıştır, ancak satışların devam ettiği rapor edilmiştir. ██.██.████ tarihinde, kuruluş, satışların en fazla yapıldığı konumları tespit edebilmiştir. ██.██.████ tarihinde, kuruluş ajanı ████ ████, gizli bir operasyon sırasında, AETHER-011 örneği satın almıştır. Ajan ████ ████ örneği satın aldıktan hemen sonra satıcı ortadan kaybolmuştur.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License