alkatraz_200 #6 - "Bilinmeyen Astronomik Cisim"
rating: 0+x

Ganymede-goruntusu.jpg

Ganymede uydusunun çekilmiş bir görüntüsü. Her hangi bir anormallik bulunmaz.

Aether:100 Erişim Seviyesi:10/08

Nesne Sınıfı: INTRACTABLE

Aetherium_Radioactive_Object_Logo.png Radyoaktif Tehlike Aetherium_memetic_Object_Logo.png Memetik Tehlike objesel_anomali.png Objesel Anomali

anomali-199.png

AETHER-100'ün bir görüntüsü. Çok uzaktan çekildiğinden dolayı memetik etkiler olmaz.

Keşif: ██.██.████ tarihinde, AETHER-100, radyo sinyalleri yaymıştır. Radyo sinyalleri SARA tarafından tespit edilmiştir ve anomali üzerinde araştırma başlanmıştır. Sonradan, anomali ile Aetherium Kuruluşunun ilgilenmesi daha iyi olacağına karar verilmiştir ve Anomali hakkındaki tüm araştırma Aetherium Kuruluşuna bağışlanmıştır.

Muhafaza Prosedürleri: AETHER-100'ün konumu ve doğası dolayı, fiziksel muhafaza şu anda imkansızdır. Şu ana kadar AETHER-100 ile ilgili herhangi bir bilgiyi kamuoyunun farkındalığından tamamen bastırmayı başaran, devam eden bir yanlış bilgilendirme kampanyası yürürlüktedir. Ganymede yörüngesindeki kuruluş uyduları, AETHER-100'ü daima izlemelidir ve herhangi bir değişiklik yaşandığında hemen rapor edilmelidir.

Açıklama: AETHER-100, Ganymede yörüngesinde dönen, tahminen 434 km çapında, küresel olmayan, renksiz bir astronomik cisimdir. AETHER-100'e bir şeyin çarptığı düşünülmektedir, cismin ortasında büyük bir krateri bulunur. AETHER-100'ün materyali şu anda bilinmemektedir, ancak materyalin metal olabileceği düşünülmektedir. AETHER-100'ün yapay bir obje olabileceği hakkında teoriler bulunmaktadır.

AETHER-100 ile görsel temas kurulması durumunda şahıs, memetik bir etkiye maruz kalmaktadır. Bu memetik etki içerisinde, şahısın 5 gün (veya daha fazla) içerisinde yaşadığı her şey unutulur ve bilinç bulanıklığı yaşanır. Düşük çözünürlüğe sahip görüntülerde, memetik etkinin yaşanmadığı gözlemlenmiştir. AETHER-100'ün dünyaya radyo sinyalleri gönderdiği rapor edilmiştir. Bu olay AETHER-100'ün bilinçli bir varlık olabileceğine dair teorileri ortaya koymuştur. AETHER-100 bazen yüksek seviyede radyasyon yayar. Tam olarak neden radyasyon yaydığı bilinmemektedir.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License