alkatraz_200 #4 - "Lavabonun İçindeki Göz"
rating: 0+x

SPOILER_EYE-IN-THE-SINK.png

Bir AETHER-010 örneği.

Aether:010 Erişim Seviyesi:10/06

Nesne Sınıfı: NEGATIVE

kendiliginden_cogalan.png Çoğalan Tehlike Aetherium_Autonomus_Object_.png Otonom Tehlike AETHERIUM_DNA.png Biyolojik Anomali

Muhafaza Prosedürleri: AETHER-010 örneği içeren lavabolar, 20 metrelik standart bir hafif muhafaza alanının içerisinde muhafaza edilmelidir. Her AETHER-010 örneği ayrı muhafaza alanlarında tutulacaktır. AETHER-010 örneklerinin sayısı Tesis içerisindeki muhafaza odalarının sınırını açtığı için ileri zamanda keşfedilecek olan tüm AETHER-010 örnekleri imha edilecektir. Tesis içerisinde her hangi bir lavaboda AETHER-010 örneği tespit edilirse, araştırma ve inceleme sonrasında AETHER-010 örneği içeren lavabo bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra imha edilecektir.

Açıklama: AETHER-010 örnekleri, 24.2 mm boyutunda, insan göz küresine benzeyen ve irisleri tamamen siyah olan varlıkları tabir etmektedir. AETHER-010 örnekleri rahatlıkla anlaşılır bir şekilde yaşayan organizmalardır ve bilinçlilik gösterirler. AETHER-010 örnekleri lavabo drenleri içerisinde yaşamaktadır, tam ve net nüfusları bilinmemektedir. AETHER-010 örnekleri yaklaşık 15 metrelik çevrede bulunan lavabolarda yeni AETHER-010 örneklerinin belirmesine sebep olacaktır. AETHER-010 örnekleri yaklaşık 7-8 yıl kadar yaşamaktadır ancak yapılan uzun süreli testler uygun ortamda daha uzun süre yaşayabildiklerini ortaya koymuştur - Test raporunda AETHER-010 örneğinin 10 yıldan daha uzun bir süre yaşadığı rapor edilmiştir-. AETHER-010 örnekleri filtre besleyicilerdir, bakterilerden beslendikleri görevde çalışan Dr. Alcatraz tarafından ortaya çıkartılmıştır. AETHER-010 örneklerinin bazen "İnsan nefes alma" sesine benzeyen sesler çıkardıkları araştırmacılar tarafından rapor edilmiştir ancak şikayetlerin hiç biri kanıtlanamamıştır.

AETHER-010 örnekleri genellikle kendilerini göstermez, ancak ara sıra drenden dışarı baktıkları araştırmacılar tarafından gözlemlenmiştir. AETHER-010 örnekleri genellikle pasiftir ve zarara yol açmazlar, ancak "Agresif Evreleri" olarak isimlendirilmiş olan bir evreleri vardır. AETHER-010 örnekleri Agresif Evrelerinde her zaman dışarıyı izlerler ve her hangi bir insan/varlık tespit ettiklerinde, insana/varlığa doğru kıpırdamaksızın bakacaklardır. Agresif Evrelerinde iken AETHER-010 örnekleri ile göz kontağı yapmak tehlikeli olarak belirtilmektedir, göz kontağı yapan şahıs/varlık anında baş ağrıları yaşayacak ve eğer göz kontağı yapmaya devam edinirse şahıs/varlık beyin kanamasından ölecektir.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License