alkatraz_200 #2 - "Etobur Gaz Maskesi"
rating: +1+x

M65_Z_with_filter1.jpg

AETHER-008.

Aether:008 Erişim Seviyesi:10/06

Nesne Sınıfı: PASSİVE

{$diger-sinif-resim} {$diger-sinif}

Muhafaza Prosedürleri: AETHER-008, Tesis-017 içerisinde bulunan standart bir hafif muhafaza alanının içerisinde, bir masanın üzerinde bulunan pleksi camdan imal edilmiş bir kasanın içerisinde muhafaza edilecektir. Alan üzerine, minimum X3 seviye güvenlik izin düzeyine sahip araştıracı personelin erişim yetkisi bulunmaktadır.

Açıklama: AETHER-008, fiziksel olarak standart bir Alman M65Z tam yüz gaz maskesi olarak tanımlanmaktadır ve çalışma prensiplerinin objenin diğer standart örneklerinden herhangi bir farkı bulunmaz.
Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, Nesnenin yaşayan bir pasif organizma olduğu ve bir bilinç barındırdığı sonucuna ulaşılmıştır.
AETHER-008'in, ne zamandır var olduğu veya bahsi geçen anormal özelliğini sonradan mı kazandığı bilinmemektedir.

AETHER-008'in yüze takılması durumunda, bedenin kafasına bağlanır. Yüz kısmında, buna sebebiyet verecek bir adezyon bulunmaz ve anormal bir etkidir. Kişinin suratına bağlanmasından bir süre sonrasında, bedenin bağlı olduğu bölgesini tanımalanmayan bir asidik etkinin kullanımı ile tüketmeye başlar. Bu süreç içerisinde AETHER-008'i kişinin suratından çıkarmak olanaksızdır yüksek kuvvet gerektirir.

Anomalinin kişinin suratında bulunan et ile beslenmesi sebebi ile, denek hayatını kaybeder veya kalıcı hasarlar ile kurtulur.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License