Aether Taslak 095
rating: 0+x
S1qe59.jpg

AETHER-095'in bir görüntüsü.

Nesne: AETHER-095

Nesne Sınıfı: Kanoniko

Özel Saklama Prosedürleri: ATHER-095'in etrafı çevrilemeyeceği ve/veya yakınlarına tesis kurulamayacağı için AETHER-095'in tüm giriş çıkışlarında en az iki (2) X4 seviye personel bulundurulmalıdır, herhangi bir AETHER-095-1 örneği AETHER-095'in içerisinden çıkmaya çalışır ise AETHER-095-1 örneği göz altına alınmalı ve en yakın güvenli alanda infaz edilmelidir. AETHER-095, halka açık bir alan olduğu için sivillerin güvenliğini sağlamak amaçlı AETHER-095'in tüm yürüme yollarına ve bir çok bölüme kameralar koyulmuştur. AETHER-095 için herhangi bir özel saklama prosedürü gerekmemektedir. (Deney 10-#D-98184'e bakınız.)

Açıklama: AETHER-095, Türkiye'nin Bolu ilinde bulunan 16,23 km²'lik alana hitap eden Yedigöller Milli Parkı'dır. AETHER-095'in belli başlı çok az anormal etkisi vardır, bu anormal etkileri şunlardan ibarettir:

  • AETHER-095'in içerisine giren herhangi bir canlı kendisini parkın içinde bulunduğu süre boyunca izlendiğini düşünecek ve aralıksız bir şekilde AETHER-095'in içinde iki günden fazla bir süre boyunca kalır ise iki günün sonunda paranoyaklaşma belirtileri gösterecek ve gördüğü insanlara saldırmaya başlayacaktır.
  • AETHER-095'in içerisine giren herhangi bir canlı kilolu/zayıf fark etmeden kendi kendine terlemeye başlayacak ve güçsüz düşecektir.
  • AETHER-095'in içerisine giren herhangi bir canlı garip bir koku almaya başlayacak ve ileri zamanda herhangi bir anda bağırsakları bozulacaktır.
  • AETHER-095'in içerisine giren herhangi bir canlının iletişim aygıtlarından gelen sinyal kesilecek ve GPS gibi aygıtlar çalışmayı durduracaktır.

Verilen ATHER-095 etkiler, AETHER-095'in içerisine giren kişilerin %74'lük kesiminde bu belirtiler gözükmezken sadece %26'lik kesiminde gözükmekte ve sadece %1'lik kesimdeki kişiler tüm etkilere maruz kalmaktadır, bu %1'lik kesim parkın içerisinden derhal çıkartılmaz ise kendileri AETHER-095-1 örneğine dönüşecektir.


7ElQ2X.png

AETHER-095 içerisinden çıkmış bir AETHER-095-1 örneğinin öldürülmeden önceki son fotoğrafı.

Nesne: AETHER-095-1

Nesne Sınıfı: Kanoniko

Özel Saklama Prosedürleri: AETHER-095-1 örnekleri en az iki (2) X4 seviye personel ile güvenli bir alana götürülmeli ve anında infaz edilmelidir eğer AETHER-095-1 örneği AETHER-095'in içerisinde çıkar ve alandan uzaklaşır ise Nalta Protokolü devreye sokulmalıdır. AETHER-095-1 için herhangi bir özel saklama prosedürü gerekmemektedir. (Deney 10-#D-98184'e bakınız.)

Açıklama: AETHER-095, genellikle etkilediği canlıyı, canlının yapısına göre AETHER-095-1 örneğine değişmektedir buna rağmen AETHER-095-1 örneklerinin fiziksel olarak belirli özellikleri sabittir ve değişmemektedir, sabit özellikleri bunlardan oluşmaktadır:

  • 1,80 boylarında olmaktadırlar.
  • El ve ayak parmaklarına sahip değildirler.
  • Cinsel organları yoktur.

AETHER-095-1 örneklerinin belli başlı anormal özellikleri şunlardır:

  • AETHER-095-1 örnekleri acı hissetmemektedir.
  • AETHER-095-1 örnekleri ağızlarından bilinmeyen bir sıvı çıkartmaktadır.

AETHER-095-1 örnekleri yemek yeme eylemi göstermemektedir ve incelenen AETHER-095-1 örneklerinin Mide, İnce bağırsak, Kalın bağırsak gibi organlara sahip olmadığı anlaşılmıştır.

Deney Kaydı-AETHER-095-10-#C-98182
Tarih: 22/11/18
Deney Konusu: AETHER-095'in tüm etkilerine maruz kalan bir X2 Seviye personelin AETHER-095 içerisine koyulması.
Deney Kaydı: X2 Seviye personel, 2 saatin ardından AETHER-095-1 örneğine dönüştü. AETHER-095-1 örneği anında infaz edildi.
Deney Notu: Bu deney daha fazla insanlı deney yapılmasının gereksiz olduğunu kanıtlıyor.

Deney Kaydı-AETHER-095-10-#Ç-98183
Tarih: 15/12/18
Deney Konusu: AETHER-095-1 örneğini parkın içinde 24 saat boyunca serbest bırakmak.
Deney Kaydı: AETHER-095-1 örneği 12 saat boyunca etrafta gözükmedi, nereye gittiği deney içerisinde bulunamadı, AETHER-095-1 örneği gözüktüğü ilk anda, anında infaz edildi.
Deney Notu: AETHER-095-1'in, AETHER-095'in kaynağına gittiği düşünülüyor.

Deney Kaydı-AETHER-095-10-#D-98184
Tarih: [Gizli]
Deney Konusu: [Gizli]
Deney Kaydı: AETHER-095-1 örneğini takip eden Beta 4 ekibi AETHER-095'in kaynağına ulaştı ve AETHER-095-1 örneğinin onlara bir anda saldırması üzerine Beta 4 ekibindeki bir X4 seviye personel AETHER-095-1 örneğini öldürdükten sonra AETHER-095'in kaynağını imha etti. AETHER-095'in kaynağını imha eden X4 Seviye personel olay yerinde anında infaz edildi.
Deney Notu: AETHER-095, Kanoniko seviyesine düşürülmüştür.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License