AETHER-Taslak 078

glasses-spectacles-reading-sight.jpg

AETHER-078.

Aether:078 Erişim Seviyesi:10/04
Nesne Sınıfı: PROSTATIS

Muhafaza Prosedürleri: Muhafaza Prosedürü.

Açıklama: AETHER-078; █████████ marka bir okuma gözlüğüdür. Varlık, dış görünüş açısından herhangi anormallik göstermez veya etrafında herhangi anormal fenomen yaşanmaz. AETHER-078'in, bir kişi tarafından takılması durumunda; AETHER-078'in lenslerinin arkasında görülen her türlü memetik görüntü ve memetik öldürücü madde, AETHER-078'i takan kişiye karşı etkisini yitirecek ve herhangi psikolojik hasarın önüne geçilecektir.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License