Aether-076

unknown.png

Walrider.

Aether:076 Erişim Seviyesi:10/10
Nesne Sınıfı: Omega

Muhafaza Prosedürleri: Aether-076,Herzaman Soğuk Bir Odada Tutulmalıdır, Aether-076 Hiç bir şekilde Sıcağa Karşı marus kalmamalıdır Aksi taktirde Aether-076 Aşırı Kızgın ve şiddetli Olabilmektedir Varlığın açabileceği Kaosu Engellemek aşırı Zordur.

Açıklama: Aether-076 insansı, Bir Ruhani Varlıktır.Aether-076 ilk olarak, kimliği tespit edilememiş Ölmüş bir vatandaşın yanında beklediği görülmüştür Aether-076'nın ağır kiloları kaldırdığı gözlemlenmiştir. yanında ölü bulunan vatandaşın ağır kilolu olduğu tespit edildi.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License