Aether-050

2017-12-07_this-little-dragon-is-so-cute-aas.jpg

Buz Ejderhası.

Aether:050 Erişim Seviyesi:9/10
Nesne Sınıfı: Prostatıs

Muhafaza Prosedürleri: Aether-050,her zaman Soğuk ve karlı bir ortamda tutulmalıdır. Yaratık her ne olursa Hücresinden Çıkarılmamalıdır ve sıcağa Karşı ASLA Marus Kalmamalıdır

Açıklama: Aether-050,

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License