Aether Taslak 031

aether_031.jfif

AETHER-031.

Aether:031 Erişim Seviyesi:10/10
Nesne Sınıfı: NEGATIVE

Muhafaza Prosedürleri: AETHER-031 30x30x30 santimetre çapında titanyum alışımlı bir kutuda muhafaza edilmeli ve nesne ile asla fiziksel temasa geçilmemelidir.

Açıklama: Aether-031; 30 santimetre çapında, siyah, küremsi bir yapıdır. Nesne, tanımlanamayan bir maddeden oluşmaktadır ve bu maddenin kökeni bilinmemektedir. Nesnenin incelenmesi durumunda, içerisinde gölgeyi andıran bazı siyah figürler ile karşılaşılabilmektedir. Nesne ile fiziksel temasa geçilmesi durumunda; temas kuran kişi, AETHER-031-A durumuna geçerek geçmişte yaşadığı travmatik olayları veya mevcut korkularını görerek pisikolojik baskı altında kalacaktır. AETHER-031-A durumunu tersine çevirmek için bilinen tek yol; AETHER-031-A örneğinin, yaşamış olduğu travmatik olayları ve tüm korkularını unutmasıdır. Nesne ile 20dk altında veya 20dk üstünde boyunca temasta kalan kişiler kalıcı pisikolojik hasar alarak akli dengelerini yitireceklerdir. Yapılan deneylerde nesne ile temasa geçmeden önce akli dengesi yerinde olmayan insanlarda. Nesne ile temastan sonra akli dengeleri yerine geldiği görülmüştür. Nesnenin kendisi ile göz teması kuran kişilerde nesne ile fiziksel temasa geçme isteği uyandırdığı görülmüştür.

Röportaj-031-A:
Açıklama: AETHER-031-A örneği ile yapılan röportaj.
Röportajı Yapan: Dr. Sandra
Röportaj Yapılan: X2 4567
Kayıt:

[KAYIT BAŞLAR]
Dr. Sandra; Varlık neye benziyordu ?
X2 4567: (kekeleyerek) Siyah bir küreydi parlıyordu onu gördüğümde ona dokunmak istedim nedenini bilmiyorum.
Dr. Sandra: Temasa geçtikten sonra ne oldu ?
X2 4567: Bana inanmalısınız. Biliyorum delice ama beni takip eden birini gördüm çok korkunçtu.
(X2 4567'nin stres seviyesinin arttığını gösteren davranışlarda bulunduğu görülür)
[KAYIT BİTER]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License