AETHER Taslak 066

Nesne Sınfı: NEGATIVE

İkincil Sınıf: Memetik Tehlike

Anomali Türü: Bilinçli Anomali

Muhafaza Prosedürleri: AETHER-066, Tesis Epsilon-017, ağır saklama alanı içerisinde yer alan 20x20x20m ölçülerine sahip bir alan içerisinde yher alan 10x10x10 ölçülerine sahip ve yüksek seviye ses yalıtımlı madde ile kaplanmış çelik bir muhafaza alanı içerisinde saklanmalıdır.
Alan içerisinde, kesinlikle herhangi bir optik cihaz yer almaz ve AETHER-066'nın muhafaza altında olduğu sensör cihazları aracılığı ile doğrulanır.

AETHER-066'nın bilişsel etkisine maruz kalan personel, derhal psikolojik gözetim altına alınmalıdır ve bilinç sağlığının düzeldiği rapor edilinceye dek görevinden feshedilmelidir. AETHER-066'nın güvenlik ihlaline sebebiyet veren pesonel ise, derhal infaz edilecektir.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License