AETHER-002
20210215_175159.png

This page is still under development. It will be done as soon as possible.

Please don't edit the page and wait until we are done with developing it. Thanks for your patience.

rating: 0+x

aether-002-a.jpg

Tesis-███'ya aktarılmadan hemen önce AETHER-002-A.

Aether:002 Erişim Seviyesi:10/08
Nesne Sınıfı: POSITIVE

Aetherium_nonstanmdart_spacetime_Object_Logo.png Standart Dışı Tehlike nonstandart_Aetherium.png Tutarsız Tehlike


Muhafaza Prosedürleri: AETHER-002-A ve AETHER-002-B; deneysel amaçlar dışındaki hiçbir durumda kullanılmamak üzere, Tesis-███'te bulunan Muhafaza Alanı-████'nda, aralarında en az 2 (iki) metrelik bir aralık olacak şekilde, 10x6x10 metrelik bir muhafaza alanında, her ikisinin de kapısı, muhafaza alanında bulunan kameralar ve gözlem alanına dönük olacak şekilde yerleştirilmelidir. AETHER-002'ler üzerinde herhangi olağan dışı durum ile karşılaşılması durumunda, Mendoza Protokolleri1 uygulanacaktır. AETHER-002'ler üzerinde deney yapılması durumunda, X2 Sınıfın üzerindeki hiçbir personel muhafaza alanına giriş yapamaz. AETHER-002'ler ile etkileşime geçen kişi üzerinde herhangi fiziksel değişiklik gözlemlenmesi durumunda, personelin rütbesi X2 Sınıfına indirilecek ve kayıt altına alınacaktır. Kayıt altına alındığı süreç boyunca, en az 2 (iki) adet personel tarafından; canlı olarak gözlemlenmesi zorunludur.

Açıklama: AETHER-002, AETHER-002-A ve AETHER-002-B olmak üzere iki cisimden oluşur. AETHER-002-A ve AETHER-002-B ögeleri; birbirine yüksek benzerlik gösteren, yaklaşık 27 yaşında olduğu belirlenen, çoğunlukla odundan oluşan iki adet seyyar tuvalettir. Cisimlerin her ikisi de kabaca 2,17 Metre yüksekliğinde, 1,28 Metre genişliğindedir.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License