AETHER-099

Aether-099, (Fotoğraf makinesi):

Nesne Sınıfı: Negative

Muhafaza Prosedürleri: Aether-099, Site-[ÇIKARILDI] içerisinde, minimum 3. Seviye güvenlik izin düzeyi bulunduran personelin erişimine açık, herhangi bir ek özellik barındırmayan, oda biçiminde bir muhafaza alanı içerisinde, yangına dayanıklı ve şifreli güvenlik sistemine sahip bir kasada muhafaza edilmelidir.

Denek harici hiçbir personelin, Aether-099 anomalisi ile etkileşime geçme yetkisi bulunmamaktadır. Tüm etkileşim, Aether-099 ile ilgili araştırmaların başında yer alan isim, 5. seviye uzman araştırmacı Dr. [ÇIKARILDI] tarafından yetki alımını şart koşmaktadır.

Aether-099 aracılığı ile elde edilen bütün fotoğraflar, video kayıtları ve herhangi bir optik cihaz ile yeniden çekilen kopyaları dahil olmak üzere sonrasında mutlaka silinecek/imha edilecektir.

Açıklama: Aether-099, 9x4x2cm ölçülerinde, 700 gram ağırlığında, 9 megapixel çözünürlüge sahip, kompakt bir optik cihaz/fotoğraf makinesi olarak tanımlanmaktadır. Cihazın yüzeyinde, üretici firma veya üretim tarihine ait herhangi bir bilgilendirme bulunmaz. Yapılan analizler sonucunda, lenslerin üretildiği camsı materyalin, periyodik tablo üzerinde tanımlanamayan bir element olduğu ortaya çıkmıştır.

Aether-099 aracılığı ile elde edilen fotoğraf ve video kayıtlarını gözlemleyen insanlar, sürekli olarak gözlemden ayrılmamak için, güçlü bir dürtü hissetmeye başlamaktadır. Bu süreç içerisinde gözlemci, yoğun paranoya, grand mal (epilepsi nöbeti) ile birlikte, görsel, kinestetik ve haptik halüsinasyonlar görmektedir. Bu etkinin kaynağı, açıklanamamıştır ve bahsedilen etki, kayıt veya fotoğrafın, farklı bir optik cihaz aracılığı ile elde dilen kopyasının gözlemlenmesi ile de herhangi bir azalma görülmeksizin gerçekleşmektedir. Süreç, görsel veri ile gerçekleşen göz kontağının kesilmesi veya video kaydının sona ermesi ile kesilir.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License