AETHER-041

Nesne Sınıfı: NEGATIVE

İkincil Sınıf: Memetik Tehlike

Anomali Türü: Objesel Anomali

Muhafaza Prosedürleri: AETHER-041, Delta-029 Araştırma ve Muhafaza Tesisinde, hafif saklama sektöründe bulunan bir oda içerisinde, fiberglas temperli cam materyalinden imal edilmiş bir kutunun içerisinde muhafaza edilecektir. Herhangi bir devamlı gözlemi şart koşmamaktadır. AETHER-041'in taşınması durumunda, kutu ile birlikte hareket ettirilecek ve Anomali ile, hiçbir koşul altında kesinlikle herhangi bir personel tarafından etkileşim gerçekleştirilmeyecektir. Aksi taktirde, buna sebebiyet veren personel çeşitli cezalandırmalara tabi tutulur.

Açıklama: AETHER-040, kabaca 1982 üretim, 625 gram ağırlığında, markasız bir Glock 17 el tabancası formuna sahiptir. Kullanılmadığı sürece herhangi bir zararı yoktur ve verdiği hasar oranı, türünün standart örneklerinden bir farka sahip değildir. AETHER-041'in anomali sergileyen özelliği, herhangi bir şahıs tarafından kuşanılması durumunda başlamaktadır. Silahın kuşanılmasının hemen ardından, şahıs çevresinde bulunan insanlara istem dışı olarak saldırmasına sebebiyet veren çok güçlü bir obsesyon yaşamaya başlar. Bu saldırı, isabet ve kullanım teknikleri konusunda herhangi bir bilgi sahibi olunmasa bile oldukça profesyoneldir. Saldırı, yalnızca AETHER-041'in etkiye yakalanan şahıstan alınması ile sona erebilir. Gerçekleştirilen testler sırasında, etkiye maruz kalan şahsın AETHER-041'i bırakmamak için ağır bir direniş sergilediği rapor edilmektedir. Anomalinin etkilenen şahıstan zor kullanılarak alınması durumunda ise, etki sona erer.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License